Vicon (Rau) - Balirke

Vicon BalePack

Vicon BalePack

Balirka sa dodatkom uređaja za omotavanje bala u foliju za siliranje. Prečnik bale 1,2 m
detaljnije...
Vicon RF

Vicon RF

Balirke sa fiksnom komorom za baliranje prečnika 1,2 m i 1,5 m. NAročito pogodne za baliranje sveže mase.
detaljnije...
Vicon LB

Vicon LB

Big baleri za velike četvrtaste bale. Sa 4 ili 6 vezača. Za traktore od 150 do 250 KS.
detaljnije...
Vicon RV

Vicon RV

Rol balirke sa promenljivom veličinom komore - sa kaiševima. Namenjene pre svega za slamu i suvo seno.
detaljnije...